top of page

Inzicht in eigen kwaliteiten en drijfveren

Wat is
 

EMDR

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweld in het algemeen. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro.

Cognitieve Gedragstherapie 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren.

Is de tak van de psychologie, welke zich overwegend bezighoudt met het bestuderen van de onbewuste psychische processen van de mens.
In hoge mate kenmerkend voor de dieptepsychologie is het inzicht, dat het menselijk gedrag niet alleen bepaald wordt door het bewuste wilsleven, maar steeds mede bepaald is door gevoelens en neigingen van driftmatige aard, welke de handelende mens zelf grotendeels onbewust zijn.
De waardevolle inzichten van de dieptepsychologie hebben een praktische toepassing in de zogenaamde analytische therapie.

Dieptepsychologie

  •  

bottom of page