top of page

Inzicht in eigen kwaliteiten en drijfveren

Organisatie
  • Hoe bepaal je of er een match tussen functie en kandidaat en de organisatie?

  • Is betrokkene echt geschikt voor die positie? Is die volgende stap wel zo'n goed idee?

 

  • Waarom functioneert dat team niet optimaal?

 

  • Waardoor loopt de samenwerking tussen teams niet?   

Team & Organisatie

Niet gespecialiseerd in modellen of theorieën, wel passie voor mensen en levende organisaties in combinatie met professionele kennis en ervaring!

Een organisatie is meer dan een geschreven missie en visie, een strategie, een optelsom van competenties en functies (de organisatiecultuur).

Iedere stakeholder, ieder team en iedere belangengroep heeft eigen drijfveren, bevlogenheid, energie en complexen. Dit niet direct zichtbare aspect noemen wij de organisatienatuur van een organisatie.

Deze niet zichtbare, onderliggende en organisatienatuur stuurt de organisatiecultuur aan en beïnvloedt de dagelijkse praktijk.

Team en organisatie

I  -  Individueel perspectief

Bureau de Reiger kijkt in relatief korte tijd samen met jou of een persoon aansluiting heeft bij de cultuur van een team of de organisatie als geheel.

De natuur-/cultuur analyse kan worden ingezet o.a. bij werving en selectie, matching van individu en functie of organisatie, vaststellen ontwikkelpotentieel, management development.

II  -  Collectief perspectief

Ook een volledige organisatie kan in relatief korte tijd "doorgelicht" worden.
Ik meet hoe de organisatienatuur en de organisatiecultuur van teams, afdelingen en de organisatie zijn opgebouwd én hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Met de informatie uit de analyses kan het integratieproces tussen cultuur en natuur vorm worden gegeven en kan door u  een transparante positieve en flexibele ontwikkeling worden ingezet.

bottom of page