De pest aan pesten

PEST

De pest is een ziekte die in verschillende vormen heel wat slachtoffers heeft gemaakt. Bijvoorbeeld wordt voor de veertiende eeuw geschat, dat een vierde tot een derde van de Europese bevolking slachtoffer werd van de zwarte dood.

Over de oorzaak van de pest bleef men lang in het duister tasten. Na een aantal jaren verdween de pest weer net zo snel als deze was gekomen om na een aantal jaren weer plotseling op te duiken.

Men heeft er eeuwen over gedaan om de oorzaak, een bacterie, te achterhalen. De pest duikt tegenwoordig nog steeds hier en daar op, maar we weten inmiddels wat de oorzaak is. Over de verspreiding weten we nog niet alles, maar we kunnen er op dit moment wel wat aan doen en de pest maakt geen slachtoffers meer op grote schaal.

PESTEN

Wat nog steeds wel slachtoffers maakt is het verschijnsel pesten. Heel veel slachtoffers.

Enkele Nederlandse cijfers:

  • Op school is tenminste 40 % op een of nader manier serieus betrokken bij pesten als gepeste en pester. In meer dan 10% gaat het om ernstige gevallen!

  • Op het werk wordt 5 tot 10% van de mensen gepest, waarvan zeker 1 % (zo’n 100.000!) structureel wordt gepest!

Zowel bij de pester als de gepeste is er een problematiek met betrekking tot zaken als weerbaarheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen of het beheersen van boosheid. Op basis van deze kreten probeert men het verschijnsel pesten aan te pakken met pestprotocollen, het aanstellen van vertrouwenspersonen, het aan de schandpaal nagelen van de pester en zijn maatjes en natuurlijk goede gedragsadviezen voor de gepeste.

“Jouw weerbaarheid moet worden vergroot, de boosheid moet beter worden beheerst, kijk naar wat je doet en ga oefenen om je reactie te veranderen, pep jouw eigen waarde op met positieve dingen, maak “het” bespreekbaar, ………………!”

OPLOSSEN?

Helaas verandert er daarmee uiteindelijk allemaal niet veel. Pestproblemen lossen nooit helemaal op.

Men zoekt meestal de oorzaken van het pestverschijnsel in het gedrag van iemand of in invloeden of oorzaken van buitenaf, net als voor de oorzaken van de pest in de middeleeuwen.

Men probeert het gedrag te beïnvloeden. Dit lijkt soms te helpen, maar de basis van de pestproblematiek is daarmee niet verdwenen.

De gepeste en de pestkop zijn beiden nog volop verbonden met hun eigen onderliggende energie die samenhangt met het verschijnsel pesten. Telkens weer, al dan niet met grote tussenpozen, duikt de problematiek in de een of andere vorm weer op net als de pest in de middeleeuwen …….. op school, op het werk, op de sportclub, ……….

AANPAKKEN!

Een meer duurzame oplossing voor het verschijnsel pesten is onderzoeken waardoor de weerbaarheid, de eigenwaarde, het zelfvertrouwen of de beheersing van boosheid nu eigenlijk onderuit wordt gehaald. Wat zit er onder die kwetsbaarheid? Waarom pest je of laat je je pesten?

Menselijk gedrag wordt voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit het onbewuste.

Voor een duurzame verandering moet je de onbewuste aansturing van je gedrag ontdekken en aansluitend een verbinding maken tussen dit bewust gemaakte deel en jouw gedrag.

Nieuwsgierig? Heb je de pest aan pesten? Wil je jouw problemen met pesten echt aanpakken?

Klik dan hier !


Recente berichten
Archief