Innovatie 7.0 en flow


Kent u ze ook? De organisaties die agile (willen) werken?

Agile gaat over organisaties die meer efficiëntie, innovatie en wendbaarheid nastreven, waarbij de organisatie het beste uit mensen wil halen. De mensen zijn actief in zelfsturende, autonome eenheden, met eindverantwoordelijkheid voor een specifieke opdracht. Dan wordt in één adem vaak aangehaald dat het noodzakelijk is dat mensen competent, bevlogen en betrokken zijn.

In dit kader wordt altijd de connectie gemaakt met één van de vele vormen van “modern” leiderschap waarbij het beste van de mens door de leiders of het management naar boven wordt gehaald om de doelen van de organisatie te kunnen realiseren en een sfeer van een gemeenschappelijke doelstelling te creëren.

Transformatie, transparantie, bevlogenheid, betrokkenheid en flexibiliteit

In het leven verandert alles permanent en de eigen wijsheden in een betoog rondom veranderen worden dan veelal onderschreven door het gebruik van een klinkend citaat van deze of gene wijsgeer.

Maar hoe logisch is dit alles nu eigenlijk? Bijvoorbeeld, hoe wendbaar of flexibel is de mens van nature?

In de huidige tijd wordt steeds vaker een balans gezocht in de ondersteuning van de organisatiedoelstellingen en het persoonlijk perspectief c.q. het individuele welbevinden. In deze balans blijft organisatiebelang echter het primaire uitgangspunt.

Of de mens door die aanpak echt duurzaam competent – bevlogen – betrokken - wendbaar of flexibel wordt, is maar zeer de vraag.

De wijze waarop we permanent aandacht aan een en ander moeten geven en de inspanningen in een organisatie die er mee gepaard gaan om deze zaken te realiseren, geven eerder aan dat dit bepaald geen echt natuurlijk proces is.

De mens in een organisatie, waaronder ik de leiders en het management ook begrijp, is net zo wendbaar en autonoom creatief als hij zijn eigen blokkades en afweermechanismes en hun onderliggende oorzaken echt begrijpt.

Als hij slechts zijn eigen blokkades en afweermechanismes kent, kan hij daarmee prima omgaan als de druk of de chaos in zijn omgeving maar niet te groot wordt. Wordt dat allemaal iets te veel, dan valt de mens al weer heel snel weer terug op de meer primitieve mechanismes zoals vluchten of aanvallen …….. Die mechanismes zijn misschien onder omstandigheden een perfect antwoord in situaties van leven of dood, maar ze helpen je niet echt in een sociale context.

Veranderen of ontwikkelen?

Er wordt vaak aangegeven dat de mens zich moet aanpassen aan zijn omgeving. Of de individuele competenties daarbij positief of negatief uitpakken is mede afhankelijk hoe de omstandigheden worden ervaren.

In mijn optiek is ieder mens een uniek wezen, dat niet veranderd kan of hoeft te worden. Maar de mens kan zijn al dan niet verborgen competenties, wel verder ontwikkelen! Dat wil zeggen, hoe beter iemand zichzelf leert kennen, des te beter is hij of zij in staat ook in moeilijke en telkens veranderende situaties de eigen competenties en reacties helder te krijgen en deze vanuit eigen kracht constructief inzetten of bij te sturen in dienst van zichzelf én de omgeving.

Als je in staat bent je ongepaste verdedigings- of overlevingsmodus op een natuurlijke wijze af te zwakken en te relativeren (gewoon door jezelf echt beter te kennen), is er ook veel meer ruimte voor de mens als sociaal wezen en zullen als vanzelf zijn competenties ook optimaler ingezet worden in bijvoorbeeld de organisaties waarin hij actief is.

Innovatie, creativiteit, flexibiliteit en wendbaarheid vanuit eigen kracht gevonden is veel duurzamer en vergt minder energie van organisatie en het individu.

Zonder de visie, de missie, structuren, e.d. van een organisatie naar het tweede plan te willen schuiven, het ontwikkelen van de mens in een organisatie is vele malen effectiever als je deze in een groter kader zet dan enkel de organisatieontwikkeling.

Voor meer informatie over uw eigen unieke stappen op het pad van Innovatie 7.0 en flow in uw organisatie: Bureau de Reiger

![endif]--


Recente berichten
Archief