Innovatie 7.0 - De morganisatie

Organisaties worden doorgaans aangestuurd door kundige en

getrainde managers en bestuurders. Men speelt in op de marktvraag, de maatschappelijke ontwikkelingen, de concurrentie, men besteed aandacht aan de mens in de organisatie binnen hun rol of functie in de organisatie.

Men past technologie, de strategie of de wijze van werken aan in een geleidelijk proces of in een innovatief proces vanuit een gedachte werkelijkheid.

Als men een nieuwe status quo gevonden heeft waarbinnen alles goed functioneert en alles even als vanzelf lijkt te lopen, dan ……….. laten zich al snel de eerste minder gewenste onvolkomenheden of neveneffecten zien.

Niet geheel voorziene of juist ingeschatte zaken vragen om bijsturing. Op zich geen probleem maar de mate van inspanning en creativiteit, die het vergt om weer een nieuw haalbaar optimum te krijgen voor het management, is dat vaak wel.

Aanpassingen en innovatieve vernieuwingen brengen niet helemaal of soms zelfs helemaal niet wat ze beloven en als dat dat wel het geval is, is dat van relatief korte duur. Organisatiemodellen, theorieën, lijken op wat langere termijn beschouwd enkel vergankelijke luchtspiegelingen, fata morgana ’s te produceren.

De creatie van nieuwe theorieën en instrumenten lijkt niet te stoppen. Ten opzichte van de periode 1950 tot 1980 zien we in de periode 1980 tot 2000 tenminste een verviervoudiging van het aantal organisatietheorieën en werkmethoden om de mens in een organisatie beter te laten presteren.

In de laatste decennia wordt meer dan voorheen balans gezocht tussen de organisatiedoelstellingen en het persoonlijk perspectief c.q. het individuele welbevinden. Moderne organisaties geven de mens steeds meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en mogelijkheden tot zelfsturing binnen de organisatie.

Nieuwe leiderschapsmodellen en beschouwingen over het functioneren en optimaliseren van teams vliegen ons om de oren.

Ondanks alle investeringen en innovaties blijken organisaties steeds weer morganisaties te zijn en nooit helemaal te voldoen aan de verwachtingen om duistere en onbegrepen redenen niet 100% functionerend, morrend, krakend, haperend, eeuwig vragend om aandacht, onderhoud en vernieuwing. Niets lijkt vanzelf te gaan en ondanks alle structuur en controle blijft het gevoel dat men is overgeleverd aan een of andere vorm van (vaak communicatieve) chaos.

De mens en zijn functioneren in de organisatie staan al snel als belangrijkste oorzaken van de morganisatie in de aandacht.

De mens leeft op dit moment gemiddeld langer dan zijn organisatievormen. De organisatie in zijn huidige vorm is steeds minder in staat de ontwikkeling in maatschappij te volgen.

De korte termijn is belangrijk voor de organisatie. Geleidelijke verandering en aanpassing vergen te veel tijd, innovatie moet de oplossing brengen waarbij de mens de organisatie dient te volgen?

De gemiddelde onderneming bestaat op dit moment nog geen 20 jaar.

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

Onderzoek van Richard Foster, consultant bij het bedrijf Innosight, toont aan dat de gemiddelde levensduur van een bedrijf dat genoteerd is aan de S&P 500 enorm is afgenomen. In 1958 was de gemiddelde levensduur van een bedrijf nog 61 jaar, in1980 was deze gedaald tot 25 jaar en nu is deze nog maar 18 jaar. De voorspelling is dat deze in de komende jaren alleen nog maar meer zal afnemen en zelfs de 10 jaar (zeer wel mogelijk nog minder) zal benaderen. In nog geen honderd jaar is de levensduur van het gemiddelde S&P bedrijf dus met 83 procent afgenomen. In andere segmenten zal het niet veel beter zijn.

De organisatie kan de maatschappij niet volgen, maar ook blijft de verhouding van de mens met de organisatie nogal moeizaam verlopen. Wordt de mens in de organisatie eigenlijk wel als mens gezien?

Of wordt de mens in organisatiemodellen nog steeds bezien als bouwsteen in een rol of functie voor de organisatie?

Wordt vervolgd!


Recente berichten
Archief