Opdelen en optellen

IQ

In ons dagelijks leven geven we vaak een oordeel over een ander aan de hand van diens intelligentie.

Het Intelligentie Quotiënt (IQ) geeft bij benadering aan hoe de persoon in kwestie zich verhoudt tot een gemiddelde score. De IQ test gaat over louter cognitieve vaardigheden (kennis door ervaring en denken).

Veel oefenen met dit soort testen verhoogt de score. Maar ook vermoeidheid, stress, concentratieproblemen e.d. hebben een serieuze invloed op het resultaat. De IQ score is ook afhankelijk van de omgeving. Luchtvervuiling kost je met gemak een paar IQ-punten. Maar ook opgroeien in een slechte wijk of bij laagopgeleide ouders is niet bevorderlijk voor je IQ.

EQ & SQ

Ook andere benaderingen worden wel gebruikt om iemand te beoordelen.

Het Emotionele Quotiënt (EQ) gaat over de manier waarop jij omgaat met emoties van jezelf en van anderen.

Het Sociale Quotiënt (SQ) gaat over hoe sterk iemand is in het omgaan met bepaalde situaties.

Deze quotiënten proberen eigenlijk een meting te maken van een persoonlijkheid.

Bij deze metingen is het probleem dat er niet een echt betrouwbaar gemiddelde is vast te stellen. Verder is de voorspellende waarde van het EQ of het SQ alleen geldig voor een specifieke standaard rol of situatie.

Opdelen

Een quotiënt is het resultaat van een deling en dat is nu precies waar het probleem zit. Je knipt bij dit soort beoordelingen een persoon eigenlijk op in stukjes en probeert er dan een algemene uitspraak over te doen. Maar het gaat bij het EQ, het SQ evenals bij het IQ, eigenlijk over een vergelijk met de grijze maatmanmuis binnen een beperkte context.

Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de omgeving een relatief grote invloed heeft op de quotiënt scores. Als je een keuze maakt op basis van het resultaat van zo'n deling, dan veronderstel je dat de omgeving in de tijd bezien constant en stabiel is. Helaas verandert onze wereld constant. De houdbaarheidsduur van de keuzes gemaakt aan de hand van dit soort metingen kan uiterst kort blijken!

Optellen

Bij de standaard testen of assessments gaat het om cognitie of gedrag. Deze zeggen echter niets over de wenselijke creativiteit en wijsheid in nieuwe situaties. Een extra complicatie is daarbij ook nog, dat een competentie in de ene situatie absoluut geen positieve kracht hoeft te zijn in een andere situatie. In tegendeel! Een persoonlijkheid en de bijbehorende competenties werken niet in alle situaties altijd even positief. Om uit deze spagaat te komen dient men zijn eigen niet altijd zichtbare drijvende krachten, die onder de competenties liggen, beter te leren kennen. Alleen zo kan men voorkomen dat in nieuwe situaties iemands competenties contraproductief gaan werken. Alleen door je bewust te worden van je eigen drijfveren en je eigen tegenstellingen, kun je jezelf leren relativeren en valkuilen vermijden. Dit valt niet eenvoudig te regelen met welk testje dan ook!

Een meer integrale analyse op basis van de dieptepsychologie biedt voor de geteste en de tester meer relevant inzicht en is een prima begin voor dit proces.

Een mens is nu eenmaal meer dan een quotiënt of een som der delen. Welkom in de echte wereld.


Recente berichten
Archief