Inzicht in eigen kwaliteiten en drijfveren

Cognitief gedragsmatige oplossingen zijn uit praktische overwegingen soms zinvol, maar leveren vaak slechts een tijdelijke verbetering.

 

De dieptepsychologie stelt dat werkelijke verandering alleen mogelijk is wanneer dat van binnenuit gebeurt.

Dieptepsychologie legt een verbinding tussen het bewuste en het onbewuste.

Dieptepsychologie

Het uitgangspunt in de dieptepsychologie

Bij toepassing van dieptepsychologie wordt gewerkt aan inzicht, doorzicht en integratie van tegenstellingen. Deze discipline richt zich op de dieperliggende drijfveren in de menselijke psyche en legt een verbinding tussen het bewustzijn en het onbewuste

Daarbij gaat dieptepsychologie ervan uit dat de mens voor het grootste deel niet bewust handelt en voelt. Het onbewuste is de aansturing van ruim 90% van ons gedrag.

 

​Analytische therapie en coaching

Analytische therapie en coaching zijn toepassingen van dieptepsychologie.

De technieken die de analytisch therapeut inzet hangen af van wat past op dat moment. In principe werkt de analytisch therapeut met inzichtgevende en integratieve methodieken. Naast de gesprekstechnieken wordt er gewerkt met  werkvormen als droomanalyse, actieve imaginaties en creatieve uitingsvormen. De technieken zijn er op gericht om de kwaliteiten, onbewuste aansturende energieën en drijfveren helder te krijgen.

​Cognitief gedragsmatige oplossingen leveren vaak slechts een tijdelijke verbetering. Door mij worden echter op basis van nuchtere praktische overwegingen op bepaalde momenten ook andere psychotherapeutische methodieken ingezet zoals cognitieve en/of gedragsmatige technieken of EMDR.

 

Organisatie en de mens

Organisaties beogen om hun doelstellingen te halen o.a. door bedrijfsmiddelen en structuren zo optimaal mogelijk in te richten. De mens wordt gezien als een individu dat kennis, ervaring en competenties heeft.

In de toegepaste dieptepsychologie binnen organisaties staat de mens centraal.

De samenwerking van mensen en het harmonieus afstemmen van de mens op zijn omgeving zijn belangrijk, maar vanuit de dieptepsychologie verdient de mens daarbij niet alleen aandacht als een individu met "skills" in een rol of functie, maar als mens.  

Alleen als een mens in een organisatie zo wordt bezien, is er een basis voor een ontwikkeling als een duurzaam succesvolle organisatie.

Een analyse vanuit toegepaste dieptepsychologie kijkt daarom met de mens in een centrale plaats naar de zichtbare organisatiecultuur en de onderliggende onbewuste organisatienatuur en onderzoekt hoe deze elkaar beïnvloeden.

Door het transparant maken van die onderliggende aansturende krachten in een organisatie kan men een echte duurzame en inhoudelijke verandering realiseren.
Een verandertraject start vaak met de zogenaamde Natuur Cultuur Analyse (NCA ®).
Ik meet hiermee in relatief korte tijd hoe de organisatiecultuur en de organisatienatuur van de organisatie zijn opgebouwd en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
Met interviews en andere analyse technieken ga ik aansluitend op zoek naar de functionele en disfunctionele dynamiek in jouw organisatie.