Inzicht in eigen kwaliteiten en drijfveren

Kennis zit in jouw hoofd, wijsheid in jouw buik en jouw hart.

Een oordeel is zelden juist, omdat we niet op de juiste wijze voelen.

naar William Hazlitt (1778-1830)

Persoonlijke motivatie

Niemand is perfect, niemand is “normaal”.

Als je van nature geïnteresseerd bent in mensen, kijk je met belangstelling naar wie ze zijn. Niet wat je van ze zou kunnen vinden.

Het is dan ook mooi, dat je op bijzondere, mooie of slechte momenten mee mag lopen met anderen en dat je dan gevraagd wordt om mee te kijken wat er onder hun beleving en verwachtingen van die momenten zit. Wat zijn de onderliggende niet zichtbare drijvende krachten, die op die momenten spelen en waar men zich niet bewust van is?

Gedreven door passie voor mensen en de wereld waarin wij leven en werken, gedreven door passie voor de psychologie van het leven en van het samenwerken, vind ik telkens weer voldoening en ervaar ik het als geweldig om samen met mensen op zoek te gaan naar verdieping en vernieuwing van het zelfbeeld.

De inzet is dat een ieder een eigen orde in de chaos van het leven kan vinden of een acceptatie van de situatie zoals die is zonder dat er een oordeel van zichzelf of een ander op wordt gezet.

© 2017 Bureau de Reiger

Inzicht in eigen kwaliteiten en drijfveren